ความรู้ทั่วไป

baby

พ่อแม่ควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางสำหรับการดูแล สั่งสอน หรือรวมทั้งการรับมือลูกน้อยในด้านต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการสั่งสอนและแนะนำลูกให้ประพฤติตนให้ถูกต้อง ซึ่งความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้นั้นถือเป็นประโยชน์อย่างมากที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ควรเรียนรู้ และปรับเข้ามาใช้กับลูกน้อยให้ได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด