วิจัยออกมาเเล้ว เด็กที่ฟังดนตรีตั้งเเต่เด็กจะมีพัฒนาการของสมองที่เร็วขึ้น

ทราบกันไหมว่าเมื่อเด็กช่วงแรกเกิดสามารถที่จะฟังดนตรีรู้เรื่อง โดยเฉพาะในช่วงครรภ์อายุ 7 – 8 เดือนก็รับรู้เสียงดนตรีและเสียงที่พ่อแม่พูดคุยหรือร้องเพลงให้ฟัง จากการวิจัยพบว่า เสียงดนตรีจะช่วยกระตุ้นในส่วนของการทำงานของสมองได้มากกว่า 10 ส่วนทั้งหมด ทั้งสมองส่วนบน ส่วนล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง โดยเฉพาะเสียงดนตรีที่มีจังหวะช้าๆ ฟังแล้วให้ความรู้สึกสบายๆ จะทำให้สมองได้รับการตอบสนองด้านจินตนาการและความคิดอย่างมีเหตุมีผล การคิดคำนวณ วิทยาศาสตร์ ภาษา รวมทั้งช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ให้มีความสามารถที่จะรับฟังและจดจำในสิ่งต่างๆ ที่พ่อแม่สอนได้ดียิ่งขึ้น

ในสมองของเด็กจะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทเป็นจุดๆ ที่รอคอยการป้อนสิ่งต่างๆ เข้าสู่สมอง สมองก็จะทำหน้าที่เก็บเอาไว้เพื่อรอคอยการเชื่อมต่อ เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นที่ผลทำให้เกิดความคิด จุดเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าหากมีจุดเชื่อมต่อโยงใยกันมาก เซลล์สมองก็จะยิ่งแข็งแรงและส่งผลให้เรียนรู้ได้เร็ว หรือฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วย

จากการศึกษาทารกที่มีอายุ 3 เดือน ซึ่งเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ทักษะง่ายๆ ขณะฟังดนตรีประเภทคลาสลิกพบว่าเด็กๆ จะจดจำสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ได้นาน และหากทดลองเปิดเพลงเดิมให้ฟังอีกครั้ง เมื่อผ่านไป 7 วันเด็กๆ ก็ยังคงจำเพลงนั้นได้อยู่เช่นกัน

เมื่อลองทำการทดสอบเด็กก่อนวัยเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มฝึกเล่นเปียโน กลุ่มฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลย พบว่าในระหว่างช่วงทำการทดสอบ จะมีเพียงกลุ่มเด็กที่เล่นเปียโนเพียงกลุ่มเดียเท่านั้น ที่สามารถทำความเข้าใจถึงเหตุผลของความสัมพันธ์เชิงมิติของสิ่งต่างๆ ได้เร็วกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ ถึง 37%

ส่วนงานวิจัยอีกชิ้น ช่วงเวลาที่เด็กจะพัฒนาความฉลาดทางดนตรีได้มากที่สุดคือทันทีที่เด็กเกิด เพราะสมองบางส่วนยังไม่ได้ถูกใช้งานทางด้านดนตรีก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ทางด้านอื่นๆ ยิ่งถ้าเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านดนตรีเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถในการเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีพบว่าดนตรีในรูปแบบต่างๆ จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กได้แตกต่างกัน เช่น เพลงดนตรีคลาสลิก ช่วยในการบำบัดรักษาโรคได้, เพลงมาร์ชจะปลุกใจสามารถเพิ่มอาการ hyperactivity ในเด็กบางคน ในขณะที่ดนตรีร็อคและดิสโก้อาจจะไปช่วยกระตุ้นเด็กมากเกินไป แต่ก็ไม่ควรที่จะเปิดดนตรีให้เด็กฟังตลอดเวลา เพราะบางครั้งความเงียบก็เป็นอีกส่วนที่จะพัฒนาความสามารถเรื่องการแยกแยะเสียง

สรุปแล้วการให้เด็กฟังดนตรีที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยให้สมองพัฒนาได้ถึงขีดสุด เสริมความฉลาดในหลายๆ ด้าน รวมทั้งพัฒนาการควบคุมสิ่งกระตุ้นและพัฒนาการเคลื่อนไหว ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างกันในครอบครัวทำให้เด็กโตมาอย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอน