ลูกกับโรงเรียน

school

โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองสำหรับเด็กๆ และคุณครูก็เปรียบเสมือนพ่อและแม่คนที่ 2 สำหรับลูกๆ เพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ของลูก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการเลือกสถานที่ศึกษาก็มีผลอย่างมากในเรื่องของพฤติกรรมของลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงควรเลือกโรงเรียนที่ดีเหมาะสมกับเด็กๆ ทั้งในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของโรงเรียน วิสัยทัศน์ สังคมเด็กๆ และมาตรฐานของเรียนให้ดีก่อน