วิธีการป้องกันและช่วยเหลือเด็กติดเกมกับผลเสียที่มากกว่าที่คิด

จริงๆ แล้วการเล่นเกมในสมัยนี้ก็มีประโยชน์ เพราะช่วยในเรื่องของการคลายเครียด เพิ่มความสนุกสนาน เพิ่มความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ บางคนอาจพัฒนาตนเองไปจนกลายเป็นนักกีฬา E-Sport สามารถหาเงิน มีอนาคตที่ดีได้ แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองเองก็ต้องใส่ใจรวมทั้งมีความเข้าใจในตัวบุตรหลานของท่าน ไม่ใช่ห้ามเล่นอย่างเด็ดขาด คือให้เล่นแต่พอดี ไม่ทำให้เสียการเรียน หรือเสียสุขภาพ เสียกิจกรรมในด้านอื่นๆ ที่เด็กพึงกระทำ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีในการสังเกตดูว่า บุตรหลานของท่านเข้าข่ายว่าติดเกมหรือไม่ รวมทั้งมีวิธีป้องกันและช่วยเหลืออย่างไร

ผลเสียของการติดเกม

 • การพัฒนาการของเด็กที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยในหลายๆ ด้าน เช่น การออกไปดูธรรมชาติ , การออกกำลังกาย , การเข้าสังคม แต่ถ้าการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กได้
 • หงุดหงิดง่าย เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ถ้าไม่ได้เล่นตามต้องการ
 • ส่งผลกระทบต่อการเรียน
 • ครอบครัวไม่อบอุ่น

การสังเกตพฤติกรรม

 • หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมากจนเกินพอดี เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นตามเวลาที่กำหนดได้
 • เพิ่มเวลาในการเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ
 • พอถูกบังคับให้หยุดเล่น จะเกิดพฤติกรรมต่อต้าน เช่น แสดงความก้าวร้าว ทางสีหน้าหรือพฤติกรรม
 • ส่งผลกระทบในด้านลบต่อ ความรับผิดชอบ , การเรียน
 • ปลีกตัวออกจากสังคม ไม่อยากทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง

วิธีช่วยเหลือ

ทั้งนี้ผู้ช่วยเหลือจะต้องเป็นคนที่มีความอดทน ใจเย็น รวมทั้งต้องสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับเด็กก่อนเริ่มการปรับพฤติกรรม

 • ก่อนให้เด็กเล่นต้องมีการตกลงกติกาอย่างชัดเจน เช่น ต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อน หรือให้เล่นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ต้องหยุดทันทีเมื่อครบเวลา และเมื่อตั้งกติกาขึ้นมาแล้ว ต้องเอาจริงกับข้อตกลงที่ได้ตั้งเอาไว้ อย่าพลัดผ่อน เพราะเด็กจะเสียนิสัย
 • ช่วยเด็กเลือกเกมที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากเกมสมัยนี้ก็แบ่งออกเป็นเรตต่างๆ ถ้าเล่นตามเรตเหมาะสมก็ไม่มีปัญหา
 • สร้างแรงจูงใจ เช่น ถ้าเด็กเล่นนานเกินไปและต้องการลดชั่วโมงในการเล่นเกม ก็ให้หากิจกรรมที่น่าสนใจมาเสียบทันที นอกจากนี้ถ้าเด็กทำตามกติกาได้ ก็ควรให้รางวัล , ให้คำชม , ให้กอด เป็นต้น
 • ค่อยๆ ปรับพฤติกรรมทีละน้อย อย่างสม่ำเสมอ อย่าหักโดยทันที
 • ซึ่งปัญหาเด็กติดเกมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองเองก็ต้องเปิดใจ ใช้ความเข้าใจ ความอดทนเป็นอย่างมาก ในการใช้เทคโนโลยีของเด็กควรให้คำแนะนำพร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด แน่นอนว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ แต่ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมก็เกิดโทษได้เช่นกัน