อาหารการกิน

eatting

ลูกนั้นต้องเจริญเติบโตขึ้นทุกๆ วัน เรื่องอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต้องการสารอาหารให้ครบถ้วน เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายและสมอง เพื่อการพัฒนาของเด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ควรที่จะเรียนรู้ถึงอาหารที่เหมาะสมกับลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย อาหารที่เหมาะสมและอาหารที่หลีกเลี่ยง เพื่อจะได้ประกอบอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนสำหรับลูกในทุกมื้อ