การเลี้ยงดูและพัฒนาทักษะ

learning

การเลี้ยงดูลูกคือหน้าที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ซึ่งจุดประสงค์หลักนั้นคือหวังจะให้ลูกได้เติบใหญ่ โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งการที่ลูกๆ นั้นจะโตมาได้ดีนั้น จะต้องมีรากฐานการอบรมสั่งสอนที่ดีมาจากที่บ้านก่อน ซึ่งนั้นก็คือการสอนจากพ่อแม่ การปลูกฝังให้คิดดีทำดี และรู้จักลงโทษเมื่อทำผิด รักลูกและเลี้ยงลูกในทางที่ถูก ไม่ทำเป็นพ่อแม่รังแกฉัน ทั้งการเลี้ยงลูกนั้นยังต้องประกอบไปด้วยการให้ความรู้และฝึกทักษะของลูก ให้พร้อมเรียนรู้และสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่ กล้าแสดงออกและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ