ของเล่นเสริมทักษะมีประโยชน์ต่อลูกรักอย่างไร

ของเล่นกับเด็กๆ เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งแต่ละยุคของเล่นก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันของเล่นไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อให้ความสนุกสนานพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนาให้ของเล่นมีรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยในด้านพัฒนาการและเสริมทักษะให้แก่ลูกน้อยเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นการเลือกของเล่นให้ลูกรักจึงควรใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าลูกจะได้ประโยชน์จากการเล่นของเล่นที่พ่อแม่เลือกมาให้อย่างเต็มที่

  1. ประโยชน์ที่ได้จากของเล่นเด็กอย่างแรกเลย ก็คือช่วยทำให้เด็กอารมณ์ดี เบิกบาน สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งเป็นส่วนช่วยในด้านพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก นอกจากนั้นการฝึกให้เด็กหัดแบ่งปันของเล่นหรือสอนให้เล่นด้วยกันกับเพื่อนจะสอนให้เด็กรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจกับบุคคลอื่น
  2. ของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการ อาทิเช่น พวกตัวต่อ จิ๊กซอร์ ม้าโยก ตุ๊กตา การ์ตูน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จัดได้ว่าเป็นของเล่นที่สามารถเข้าไปช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายโดยเฉพาะพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อตามข้อต่างๆ และพัฒนาการทางด้านสายตา เพราะในช่วงขณะที่เด็กกำลังเล่นของเล่นอยู่นั่นจะต้องมีการหยิบจับและเคลื่อนไหวอยู่ตลอด รวมไปถึงเด็กจะได้ฝึกการใช้จินตนาการในการเลือกชิ้นของเล่นว่าต้องเล่นอย่างไร เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องเลือกของเล่นให้เหมาะกับพัฒนาการในแต่ละวัยควบคู่ไปด้วย
  3. ของเล่นเสริมทักษะ – จะได้แก่ของเล่นที่เป็นลักษณะตัวอักษร ตัวเลขในรูปแบบต่างๆ หรือจะเป็นของเล่นที่ส่งเสียงได้ เช่น กลอง ระนาด กีต้าร์ ตุ๊กตารูปสัตว์บีบๆ แบบมีเสียง ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยเสริมทักษะในด้านต่างๆ ของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการใช้สายตามองตามสีต่างๆ ของตัวอักษรเป็นต้น
  4. ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านการสัมผัส – การที่เด็กๆ ได้สัมผัสกับของเล่นที่มีพื้นผิวแบบต่างๆ เช่น ผิวเรียบ หรือผิวหยาบจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการได้หยิบจับ สัมผัส ฉะนั้นการเลือกของเล่นควรให้มีความหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงสัตว์ในแบบต่างๆ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเลือกของเล่นเด็กอย่าลืมคำนึงเรื่องของความปลอดภัยต่อเด็ก พยายามหลีกเลี่ยงของเล่นที่มีสีสันหรือไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งปนเปื้อนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ โดยเฉพาะสีที่นำมาทำเป็นของเล่น เด็กอาจจะหยิบจับเข้าปากด้วยเช่นกัน