About Us

เว็บไซต์ rhzine.com จะเป็นเว็บไซต์ที่จะให้ข้อมูลสาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก รวมถึงเนื้อหาที่บอกเล่าแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการของการเลี้ยงเด็กที่ดี การรับมือ ปัญหาต่างๆ สิ่งที่พ่อแม่ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของลูก จนรวมไปถึงสิ่งใหญ่ๆสำหรับเด็ก ที่พ่อแม่ควรทำความเข้าใจเพื่อทำให้ลูกน้อยนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีรูปแบบและลักษณะการสอนที่ดี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของลูกให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกทาง เป็นคนดีของสังคมและเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่

ภายในเว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านการดูแลและลักษณะของการสอนการทำความเข้าใจทั้งนั้น แต่เว็บไซต์ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการกินและพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ รวมไปถึงสาระในสถานศึกษาอีกด้วย ซึ่งเราจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลูกน้อยในทุกๆ ช่วง ตั้งแต่เด็กแรกเกิดกันเลยทีเดียว